Färsk fiskolja smakar neutralt och luktar knappt. Stark fisklukt i Omega-3-produkter visar att oljan är härsken, något som inte är bra för kroppen. Härsken fiskolja stjäl C-vitaminer och E-vitaminer (våra viktigaste antioxidanter) från kroppen, för att försöka neutralisera den oxiderade oljan. Oxidering/härskning ökar fria radikalers angrepp på vävnader och är orsak till många sjukdomar och tidigt åldrande.