Sterk fiskelukt i Omega-3-produkter forteller at oljen er harsk,  inntak av harsk olje gir ingen helsegevinst for konsumenten. Harsk fiskeolje stjeler C- vitaminer og E-vitaminer (våre viktigste antioksidanter) fra kroppen for å prøve å nøytralisere den oksiderte oljen. Oksidering/harskning øker frie radikalers angrep på vevet og er grunnlag for mange sykdommer og tidlig aldring. Fersk fiskeolje smaker nøytralt og lukter lite.


Nasjonale og internasjonale krav sier at omega 3 oljer ikke må oversige en totox-verdi på 26. Omega-3 verdiene i Pure Arctic Oils olje varierer litt mellom de ulike produksjonsbatchene, men i batch 03022615 er totox-verdien målt til 4.