Kroppen är en anpassningsbar maskin. Även om vi generellt säger att en röd blodkropp i genomsnitt fungerar i 120 dagar, och att det finns en gräns för hur många omega-3-fettsyror vi kan «pusha in» i de röda blodkropparna, visas det att personer som i princip har låga omega-3 index värden går upp snabbare i värde genom att fördubbla intaget av omega-3 i en inledningsfas. Detta kan bero på att de «nya blodcellerna» då inkoperarar med omega-3 fettsyrorna mer än vanligt. Detsamma kan gälla för andra celler i kroppen. Det är också känt att man ibland använder en ökad «laddningsdos» av olika mediciner som tex. antibiotika etc.