Ciało jest mechanizmem, który się zmienia i przystosowuje. Chociaż czerwone krwinki funkcjonują średnio przez 120 dnia, a ilość kwasów tłuszczowych omega-3, które mogą być „upchane” w czerwonych krwinkach, jest ograniczona, to doświadczenie pokazuje, że osoby mające za niski poziom omega-3 mogą odnieść większe korzyści poprzez podwojenie początkowej dawki. Omega-3 może być bowiem użyty w „nowych czerwonych krwinkach”, które przyswajają więcej tych kwasów tłuszczowych niż zazwyczaj. Ten sam proces może występować w innych komórkach w organizmie. Ponadto znaną praktyką jest stosowanie większej dawki rozmaitych leków na początku leczenia, jak to ma miejsce na przykład w przypadku antybiotyków.