Kroppen er en tilpasningsdyktig maskin.  Selv om vi generelt sier at et rødt blodlegeme gjennomsnittlig fungerer i 120 dager, og at det er begrenset hvor mange omega-3 fettsyrer vi kan «dytte inn» i de røde blodlegemene som allerede er laget, viser erfaring at personer som i utgangspunktet har for lave omega-3 index verdier kommer raskere opp i verdier ved å doble inntaket omega-3 i en startfase.  Dette kan skylde at de «nye blodlegemene» da inkorporerer med omega-3 fettsyrer enn vanlig.  Det samme vil kunne være tilfelle for andre av kroppens celler. Det er også velkjent å bruke en øket «loading-dose» for ulike medisiner som antibiotika osv.