Plante omega-3 (alfa-linolensyre) finnes i en rekke matvarer, men den viktigste kilden er vegetabilske oljer. DHA og EPA finnes bare i marine produkter som fet fisk og fiskeolje. Det er de marine langkjedede fettsyrene, DHA og EPA, som gir de positive helseeffektene.