Det har inte framkommit några negativa effekter av att ta doser på upp till 3 gram Omega-3 per dag. Doser över 3 gram räknas som medicin, och bör endast ske i samråd med läkare.