Det er ikke funnet noe negative effekt av å ta doser på opptil 3 gram omega-3 per dag. Doser over 3 gram regnes som medisin, og bør kun skje i samråd med lege.