Nie odnotowano żadnych negatywnych skutków podczas przyjmowania dawki nie większej niż 3 g dziennie. Dawki powyżej 3 g odnoszą są klasyfikowane jako lekarstwa (dawki medyczne) i powinny być przyjmowane wyłącznie pod opieką lekarza.