Det spelar en avgörande roll! Omega-3-produkter är en stor marknad, och alla är definitivt inte lika, även om det kan verka så. 2011 kom Vetenskapskommittén för mattrygghet med två rapporter som handlade om Omega-3-produkter. Den ena sammanfattade att positiva hälsoeffekter kan uppnås när man äter Omega-3-fettsyror. Den andra kom fram till att det finns negativa effekter kopplade till att äta Omega-3-produkter som härsknat. Det är därför viktigt att man väljer Omega-3-produkter med hög kvalitet från seriösa producenter som har bra kontroll på detta.


Det finns många studier som visar att det är viktigt att få i sig tillräckligt med Omega-3. En del forskare refererar till att resultaten hänger nära ihop med vilken Omega-3-produkt som används i forskningen. Det betyder att det är viktigt att välja rätt Omega-3-produkt för att få den hälsomässiga vinsten av att äta Omega-3.