Det er helt avgjørende! Det er et stort marked av omega-3 produkter og ikke alle er like, selv om det kan virke slik. I 2011 kom Vitenskapskomiteen for mattrygghet med to rapporter omhandlende omega-3-produkter. Den ene konkluderte med at positive helseeffekter kan oppnås ved inntak av omega-3 fettsyrer. Den andre konkluderte med at det kan være noe bekymring knyttet til inntak av harskningsprodukter fra omega-3-produkter. Det er derfor viktig at forbrukeren velger omega-3-produkter med høy kvalitet fra kjente og seriøse produsenter som har kontroll på dette.


Det er mange studier som viser at det er viktig å få i seg nok omega-3. Noen forskere viser til at resultatene på studiene henger nøye sammen med hvilke omega-3 produkter som brukes i forskningen. Det betyr at det er viktig å velge riktig omega-3 produkt for å få den helsemessige gevinsten av å ta omega-3.