Omega-3 är ett samlingsbegrepp för en grupp olika fettsyror. Några av dessa har visat sig ha positiva hälsoeffekter. Därför gäller det att välja produkt som ger dig Omega-3 varianterna som faktiskt har dokumenterad effekt, nämligen DHA och EPA. EPA har en kedja av 20 kolatomer och fem dubbelbindningar, medan DHA har en kedja av 22 kolatomer och 6 dubbelbindningar. DHA hittar vi mycket av i hjärna, hjärta och ögon, och därför är det rimligt att anta att den fettsyran är av stor betydelse för dessa organ. EPA är prekursor till signalsubstanser som är en del av inflammationsprocessen, och kan påverka denna process.


DHA har flera hälsopåståenden än EPA och de bästa Omega-3-produkterna innehåller högre andel DHA än EPA.


Följande hälsopåståenden är godkända av EU-kommissionen under följande lag inom näringsmedel: Commission Regulation 432/2012 (EU) från 16/05/2012 och Commission Regulation 536/2013 (EU) från 11/06/2013 för de marina omega-3 fettsyrorna EPA och DHA och för vitamin D3:

  • DHA och EPA bidrar till normal hjärtfunktion (0,25 g per dag)
  • DHA och EPA bidrar till upprätthållande av normalt blodtryck (3 g per dag)
  • DHA och EPA bidrar till upprätthållande normala triglyceridnivåer i kroppen (2 g per dag i kombination med EPA)
  • DHA bidrar till upprätthållande av normal hjärnfunktion (0,25 g per dag)
  • DHA bidrar till upprätthållande av normal syn- och ögonfunktion (0,25 g per dag)
  • Mammas intag av DHA bidrar till normal hjärnutveckling hos foster och hos barn som får modersmjölk (0,2 g DHA i tillägg till rekommenderat dagligt intag av Omega-3 fettsyror (EPA+DHA) på 0,25 g)
  • Mammas intag av DHA bidrar till normal utveckling av ögat hos foster och hos barn som får modersmjölk (0,2 g DHA i tillägg till rekommenderat intag av Omega-3-fettsyror (EPA+DHA) på 0,25 g)