Omega-3 er en samlebetegnelse for en gruppe ulike fettsyrer. Noen av disse fettsyrene er vist å ha positive helseeffekter. Derfor gjelder det å velge produkter som gir deg de omega-3 typene som faktisk har en dokumentert effekt, nemlig DHA og EPA. EPA har en kjede på 20 karbonatomer og fem dobbeltbindinger, mens DHA har en kjede på 22 karbonatomer og 6 dobbeltbindinger. DHA finner vi mye av i hjerne, hjerte og øye, og det er derfor rimelig å anta at denne fettsyren er av stor betydning for disse organene. EPA er forløper til signalstoffer som er en del av betennelsesprosessen, og kan være med på å styre denne prosessen.


DHA har flere helsepåstander en EPA og de beste Omega-3 produktene inneholder høyere andel av DHA mot EPA.

Følgende helsepåstander er godkjent av EU-kommisjonen under følgende lovgivning innen næringsmiddel: Commission Regulation 432/2012 (EU) fra 16/05/2012 og Commission Regulation 536/2013 (EU) fra 11/06/2013 for de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA og for vitamin D3:

  • DHA og EPA bidrar til normal hjertefunksjon (0,25 g pr dag)
  • DHA og EPA bidrar til vedlikehold av normalt blodtrykk (3 g pr dag)
  • DHA og EPA bidrar til å vedlikeholde normale triglyseridnivåer i blodet (2 g per dag)
  • DHA bidrar til å vedlikeholde normale triglyseridnivåer i kroppen (2 g pr dag i kombinasjon med EPA)
  • DHA bidrar til vedlikehold av normal hjernefunksjon (0,25 g per dag)
  • DHA bidrar til å vedlikeholde normalt syn- og øyefunksjon (0,25 g per dag)
  • Mors inntak av DHA bidrar til normal hjerneutvikling hos foster og hos barn som får morsmelk (0,2 g DHA i tillegg til anbefalt daglig inntak av omega-3 fettsyrer (EPA+DHA) på 0,25 g)
  • Mors inntak av DHA bidrar til normal utvikling av øyet hos foster og hos barn som får morsmelk (0,2 g DHA i tillegg til anbefalt daglig inntak av omega-3 fettsyrer (EPA+DHA) på 0,25 g).