Våre produkter

Det dukker stadig opp artikler og påstander om at vi ikke trenger kosttilskudd. Hva mener dere?
Eqology og de aller fleste som arbeider med helse sier og mener at vi alle i den ideelle verden skulle klare å få i oss nok vitaminer, mineraler og alt det a...
Fri, 13 Jan, 2017 ved 9:46 AM
Er urtene og de ulike ingrediensene i Eqologys produkter standardiserte, trygge og lovlige?
Alle ingredienser i Eqology sine produkter er godkjente i forhold til norsk lov. For urtenes vedkommende innebærer dette at de står på «Urtelisten» som go...
Fri, 13 Jan, 2017 ved 9:47 AM
Er Eqologys produkter økologiske?
Det er krevende å få økologisk status på en hel produktportefølje. Noen av våre produkter vil være økologiske uten at vi markedsfører det, men vi kan ikke...
Fri, 13 Jan, 2017 ved 9:49 AM
Kan jeg bruke Eqologys produkter i kombinasjon med medisiner?
Eqologys produkter er i utgangspunktet utviklet for å holde friske mennesker friske, og dersom du går på medisiner eller har helseproblemer bør de tas i sam...
Fri, 13 Jan, 2017 ved 10:01 AM