Alle ingredienser i Eqology sine produkter er godkjente i forhold til norsk lov. For urtenes vedkommende innebærer dette at de står på «Urtelisten» som godkjent handelsvare. Vi har valgt ut den konkrete råvaren etter vurdering av produktdatablad og analysesertifikat. Vi samarbeider med et lite utvalg leverandører som vi kjenner godt og som vi vet har god intern kvalitetssikring.


Når det gjelder inntak av mineraler og vitaminer er denne også strengt regulert mht. norsk lov, med klare regler for hvilke former og mengde de enkelte stoffene er tillatt inntatt. Også her gjelder det at vi godkjenner den enkelte råvaren ut fra produktdatablad, analysesertifikat og kvalitet på leverandør.


Alle produsenter er videre godkjent av landets myndighet for å produsere næringsmidler.