EQ Omega-3 Test Kit

Hur vet jag att mitt testresultat är korrekt?
Får du ett oväntat resultat som du menar är fel, rekommenderar vi att du läser vår FAQ för att se om du kan ha gjort något fel när du tog testet. Har du...
Ons, 15 feb., 2017 vid 8:18 E.M.
Jag anser att min analys är felaktig och önskar ta ett nytt test – vad gör jag?
Ta kontakt med oss på support@eqology.com.
Ons, 15 feb., 2017 vid 8:26 E.M.