Får du ett oväntat resultat som du menar är fel, rekommenderar vi att du läser vår FAQ för att se om du kan ha gjort något fel när du tog testet.


Har du fortsatta frågor om testresultatet ber vi dig kontakta oss på support@eqology.com eller på telefon +46 844 685 251.