EQ Omega-3 Test Kit

Hvordan vet jeg at mitt resultatet er korrekt?
Får du et uventet resultat som du mener må være feil, anbefaler vi at du leser vår FAQ for å avdekke om du ev. har gjort noe feil når du tok testen. Har du ...
Wed, 15 Feb, 2017 kl. 8:14 PM
Jeg mener at min analyse må være feil og jeg ønsker å ta en ny test – hva gjør jeg?
Ta kontakt med oss via mail: support@eqology.com.
Wed, 15 Feb, 2017 kl. 8:23 PM