Nej, oljan är rensad från alla tungmetaller och andra möjliga föroreningar.