Nei, oljen er renset for alle tungmetaller og andre mulige forurensninger.