När en flaska EQ Pure Arctic Oil öppnas utsätts den för syre. Om flaskan står öppen och i ett varmt rum, utsätts den lättare för härskning. Därför rekommenderar vi att den lagras i kylskåp.