Når en flaske EQ Pure Arctic Oil åpnes utsettes den for oksygen. Dersom flasken står åpnet og i et varmt rom, utsettes den lettere for harskning. Derfor anbefaler vi at den lagres i kjøleskapet.