Omega-3 oljan kommer från torsk, kolja och sej, fiskade i det kalla och näringsrika arktiska ishavet.