Omega-3 oljen kommer fra torsk, hyse og sei fisket i det kalde, næringsrike arktiske havet.