Du kan ändra eller uppdatera din personliga information under «Mitt konto» etter att du har loggat dig in.