Du kan endre eller oppdatere din personalia under kundeinformasjon som du finner på «Min profil» etter at du har logget deg inn. Ta kontakt med kundeservice dersom du har problemer.