Kui kättesaadud paki või toodetega on midagi valesti, palume koheselt ühendust võtta klienditeenindusega kas telefoni või e-posti teel.