Det er krevende å få økologisk status på en hel produktportefølje. Noen av våre produkter vil være økologiske uten at vi markedsfører det, men vi kan ikke i dag garantere at de vil være det for all fremtid. Blant annet fordi det har å gjøre med tilgjengelighet i råvaremarkedet og også kvalitet på råvarene. Noen produkter vil ikke kunne bli økologiske. For eksempel et produkt med høy andel vann – da vann ikke kan være økologisk. Reglene for hva som kan betegnes som økologisk varierer i tillegg fra land til land, noe som er kompliserende for oss som jobber europeisk. Det er ingen garanti for at økologiske varer er naturlige og rene. Et produkt kan inneha mye «kjemi», men allikevel defineres som økologisk så lenge den økologiske andelen er høy nok. Vårt mål er å ha så naturlige og rene produkter som mulig, uten at det går på bekostning av funksjonalitet, effekt og brukeropplevelse.


Det er altså flere årsaker til at vi så langt har valgt å ikke bruke økologisk i vår markedsføring. Dette forholdet kan endre seg i fremtiden i Eqology.