Oöppnade flaskor bör förvaras mörkt, torrt och kallt, eller i kylskåp. Öppnad flaska ska förvaras i kylskåp och användas inom 90 dagar. Förvaras oåtkomligt för barn.