Fiskens huvud samt lever är speciellt fettrika och innehåller stora mängder Omega-3.