I kosthållningen i västvärlden idag, får vi i oss för mycket Omega-6 jämfört med Omega-3. Det är därför inte nödvändigt med tillskott av Omega-6.