Rekommenderad dosering är 0,15 ml per kilo kroppsvikt. Vuxna över 50 kg: 7,5 ml (ca 1,5 tesked) per dygn. Vuxna över 80 kg: 12 ml (ca 1 matsked) per dygn. Vi rekommenderar dubbel dos första månaden.