Du kan när som helst välja att frysa sin autoorder eller avsluta ditt kundförhållande helt. Detta gör du genom att kontakta kundservice på tel. +46 844 685 251 eller skicka en e-post till support@eqology.com


OBS! Kundförhållandet avslutas inte genom att man returnerar ett paket.