Tak! Wszystkie rodzaje EQ Pure Arctic Oil kwalifikują się do 3FF. 3FF nie obejmuje jedynie samego testu.