Zalecamy wykonanie próbek samodzielnie i unikanie wykonywania testu innym osobom.