Eqology przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji w odniesieniu do etykietowania i testowania produktów we wszystkich krajach, w których sprzedaje swoje wyroby. W Danii nasze produkty zostały ocenione i zatwierdzone przez odpowiedni organ administracyjny do spraw weterynarii i żywności.