Fisken som benyttes i EQ Anti Age Collagen er av type Pangasius og Tilapia, som kommer fra oppdrett og påvirker således ikke sårbare fiskeressurser. Fisken oppdrettes primært til matproduksjon. Biproduktene (bein, skinn og bindevev), som inneholder det meste av kollagenet i fisken, går til produksjon av kollagenpulveret. Etter ekstraksjon av kollagenet, blir det hydrolysert, dvs. brutt ned i lavmolekylære komponenter vha. vann og et eller flere enzymer.