Eqology har som filosofi å tilstrebe naturlige ingredienser i våre produkter. Dette betyr at vi benytter ingredienser som har lange tradisjoner for effekt og sikkerhet. Vi bygger vår kunnskap på informasjon fra leverandører og generell kunnskap som finnes tilgjengelig, både gjennom årelange opptegnelser, erfaringer og studier. I vår bransje er det en gyllen regel at vi ber pasienter, gravide og individer med spesielle ernæringsmessige behov kontakte sin lege før de bruker våre produkter. Denne regel omfatter derfor også gravide generelt – til tross for at våre produkter ikke har noen spesielle advarsler for denne gruppen kvinner.