Personer som er under antikoagulasjonsbehandling, gravide og barn under 1 år bør forhøre seg med lege før bruk.