– Og kan bruk av EQ Pure Arctic Oil hjelpe dersom du allerede opplever å ha kreft, dårlig immunforsvar og har betennelsesreaksjoner i kroppen?


Det er ikke skadelig å få bestemt sin Omega-6/Omega-3 ratio. Dersom man har en sykdom eller en tilstand som er under behandling av lege, skal man diskutere testresultatet med legen sin. På samme måte skal man diskutere bruken av EQ Pure Arctic Oil med legen sin dersom man står på bestemte medisiner. Det skal igjen understrekes at EQ Pure Arctic Oil er et helseprodukt som anbefales å bruke for at man skal holde seg frisk, og forebygge utvikling av sykdommer.